Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdania budżetowe

Sprawozdania finansowe ZSP we Wroninie za 2018 rok publikowane są w BIP Urzędu Gminy Polska Cerekiew pod adresem http://bip.polskacerekiew.pl/2581/161/sprawozdania-finansowe-za-2018-rok.html

Sprawozdanie finansowe ZSP we Wroninie za 2019 rok publikowane są w BIP Urzędu Gminy Polska Cerekiew pod adresem

Sprawozdania finansowe ZSP we Wroninie za 2020 rok publikowane są w BIP Urzędu Gminy Polska Cerekiew

Wersja XML